If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Osmosis and tonicity review

Pojęcia kluczowe

TermMeaning
Passive transportType of transport that does not require energy to occur
OsmosisThe net movement of water across a semipermeable membrane from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration
TonicityThe ability of an extracellular solution to make water move into or out of a cell by osmosis

Osmosis

Osmosis is a passive transport process during which water moves from areas where solutes are less concentrated to areas where they are more concentrated.
Ilustracja zjawiska osmozy. Zlewka jest podzielona na pół przez półprzepuszczalną membranę. Na lewym - początkowym - obrazku poziom wody jest równy po obu stronach membrany, ale po jej lewej stronie jest mniej cząstek substancji rozpuszczonej niż po prawej. Na prawym - końcowym - obrazku nastąpił ruch netto wody z obszaru o niższym stężeniu do obszaru o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej. Poziom wody po lewej stronie membrany jest teraz niższy od poziomu wody po stronie prawej, a stężenia substancji rozpuszczonej w obu przedziałach są równe.
Źródło obrazu: OpenStax Biology

Tonicity and cells

Tonicity of solutionSolute concentrationWater moves...
HypertonicHigher solute in solution than in cellOut of the cell
IsotonicEqual amounts of solute in cell and solutionInto and out of cell at the same time
HypotonicLower solute in solution than in cellInto the cell
Schemat przedstawiający zachowanie czerwonych krwinek w roztworze hipertonicznym (obkurczone, pomarszczone), roztworze izotonicznym (normalne) i roztworze hipotonicznym (spuchnięte i pękające).
Image credit: Mariana Ruiz Villarreal

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • In osmosis, water moves from areas of low concentration of solute to areas of high concentration of solute. But wait! Didn’t we say that osmosis is a passive process? It is! Water does still follow its concentration gradient, so it might be easier to think that water moves from where the concentration of water is high to where the concentration of water is low rather than thinking about solute concentration.
  • Hypertonic and hypotonic are not the same. If a cell is put into a hypertonic solution, water will leave the cell. A quick tip to remembering this is to visualize “hyper” kids who want to go play outside! In contrast, when a cell is put into a hypotonic solution, water will enter the cell. Another trick to remembering this is that the cell swells and gets round like the “o” in hypo!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.