If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Photosynthesis review

Kluczowe terminy

TermMeaning
PhotosynthesisThe process by which plants, algae, and some bacteria convert light energy to chemical energy in the form of sugars
PhotoautotrophAn organism that produces its own food using light energy (like plants)
ATPAdenosine triphosphate, the primary energy carrier in living things
ChloroplastThe plant cell structure where photosynthesis occurs
ThylakoidsDisc-like structures within a chloroplast that help absorb light
GranaStacks of thylakoids in a chloroplast
ChlorophyllA pigment found in the thylakoid that absorbs light energy and uses it to produce carbohydrates
StromaFluid-filled space surrounding the grana

Photosynthesis reaction

During photosynthesis, photoautotrophs use energy from the sun, along with carbon dioxide and water, to form glucose and oxygen.
The overall equation for photosynthesis is:
W fotosyntezie energia świetlna jest magazynowana i przekształcana do energii chemicznej w formie glukozy przy wykorzystaniu wody i dwutlenku węgla. Tlen jest uwalniany jako produkt.

The stages of photosynthesis

There are two main stages of photosynthesis: the light-dependent reactions and the Calvin cycle.
StageLocationEventsRequires sunlight?
Light-dependent reactionsThylakoid membraneLight energy is captured by chloroplasts and stored as ATPYes
Calvin cycleStromaATP is used to create sugars that the plant will use to grow and liveNo
Schemat reakcji fazy jasnej i cykl Calvina oraz ich połączenie.
Reakcje fazy jasnej zachodzą błonach tylakoidów. Wymagają one dostępu światła i ich zadaniem jest przekształcanie cząsteczek wody w tlen, kiedy wytwarzane są cząsteczki ATP (z ADP i Pi) i NADPH (poprzez redukcję NADP+).
ATP i NADPH są produkowane w wewnętrznej błonie tylakoidów, gdzie mogą być wykorzystywane w cyklu Calvina.
Cykl Calvina ma miejsce w stromie i wykorzystuje ATP i NADPH z reakcji fazy jasnej, aby zasymilować dwutlenek węgla wytwarzając trójwęglowe cukry - cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAP, PGAL).
Cykl Calvina przekształca ATP do ADP i Pi, oraz NADPH do NADP+. ADP, Pi i NADP+ mogą być ponownie wykorzystywane jako substraty w fazie jasnej.
Obraz na podstawie: "Overview of photosynthesis: Figure 6" OpenStax College, Biology, CC BY 3.0

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Photosynthesis and cellular respiration are almost opposite processes. Looking at their equations, they differ only in the form of energy that is being absorbed or released. However, they are not simply the reversal of each other, as each one takes place in its own particular series of steps.
Upraszczając, fotosynteza i oddychanie komórkowe to reakcje przeciwstawne. W fotosyntezie, energia świetlna jest magazynowana jako energia chemiczna w procesie, który przekształca wodę i dwutlenek węgla do glukozy. Tlen jest uwalniany jako produkt uboczny. W oddychaniu komórkowym, tlen jest wykorzystywany do spalania glukozy, uwalniając energię chemiczną i ciepło w tym procesie. Dwutlenek węgla i woda są produkowane w tej reakcji.
  • Plants are green because chlorophyll reflects green light. Many people think that chlorophyll is green because it wants to absorb and use green light. However, this is not true. The color we see is actually the color of light that is being reflected. Therefore, chlorophyll reflects green light, while absorbing red and blue light.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.