If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Struktura i replikacja DNA

Zadanie

In a sample of double-stranded DNA, 30, percent of the nitrogenous bases are adenine (A).
What percentage of the nitrogenous bases in the sample are thymine (T)?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?