If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

The cell cycle and mitosis review

Pojęcia kluczowe

TermMeaning
Cell cycleThe series of growth and development steps a cell undergoes between its formation and reproduction
InterphasePhase of the cell cycle where the cell grows and makes a copy of its DNA
MitosisPhase of the cell cycle where the cell separates its DNA into two sets and divides, forming two new cells
CancerA disease of uncontrolled cell growth

The cell cycle

In eukaryotic cells, the cell cycle is divided into two major phases: interphase and mitosis (or the mitotic (M) phase).
Interphase is the longest part of the cell cycle. This is when the cell grows and copies its DNA before moving into mitosis. During mitosis, chromosomes will align, separate, and move into new daughter cells.
The prefix inter- means between, so interphase takes place between one mitotic (M) phase and the next.
Schemat cyklu komórkowego. Interfaza składa się z fazy G1 (wzrost komórki), następującej po niej fazy S (synteza DNA) i kolejnej fazy G2 (wzrost komórki). Po końcu interfazy nadchodzi faza mitozy, która składa się z mitozy i cytokinezy oraz prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych. Mitoza poprzedza cytokinezę, mimo że te dwa procesy zwykle nieco się pokrywają.
Schemat za: "The cell cycle: Figure 1" OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).

Interphase

Interphase consists of three steps:
  • G1 phase: first gap phase; the cell grows larger and organelles are copied
  • S phase: synthesis phase; the cell synthesizes a complete copy of the DNA in its nucleus
  • G2 phase: second gap phase; the cell grows more, makes proteins and organelles, and begins to reorganize its contents in preparation for mitosis
Cells that are meant to divide will complete G2 and enter mitosis. Other types of cells that divide slowly or not at all may exit the G1 phase and enter a non-dividing state called G0. Some cells remain here indefinitely, while others may re-enter division under the right conditions.

Mitosis (the M phase)

The process of mitosis, or cell division, is also known as the M phase. This is where the cell divides its previously-copied DNA and cytoplasm to make two new, identical daughter cells.
Mitosis consists of four basic phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase.

Stages of mitosis

Wczesna profaza. Wrzeciono podziałowe zaczyna się formować, chromosomy zaczynają kondensować i zanika jąderko.
Późna profaza (promatafaza). Błona jądrowa pęka i chromosomy są maksymalnie skondensowane.
Metafaza. Chromosomy układają się w płytce metafazowej pod wpływem naprężenia od wrzeciona kariokinetycznego. Dwie chromatydy siostrzane każdego chromosomu są przyłączone przez mikrotubule z przeciwległych biegunów komórki.
Anafaza. Chromatydy siostrzane oddzielają się jedna od drugiej i są odciągane do przeciwległych biegunów komórki. Mikrotubule, które nie są przytwierdzone do chromosomów rozciągają wrzeciono podziałowe ku biegunom komórki, podczas gdy mikrotubule kinetochorowe przyciągają chromosomy ku biegunom.
Telofaza. Wrzeciono podziałowe zanika, otoczka jądrowa ponownie się formuje wokół każdego zestawu chromosomów i ponownie pojawia się jąderko w każdym nowym jądrze. Chromosomy także zaczynają dekondensować.
Cytokineza w komórkach zwierząt i roślin.
Cytokineza w komórkach zwierzęcych: pierścień aktynowy zaciska się wokół środka komórki, tworząc wpuklenie nazywane bruzdą podziałową.
Cytokineza w komórkach roślinnych: ściana pierwotna formuje się na środku komórki, tworząc nową ścianę komórkową, która dzieli komórkę na dwie nowe.

Cancer and cell cycle regulation

Checkpoints

The cell cycle is usually regulated by checkpoints. These are the factors that a cell considers when deciding whether or not to move forward through the cell cycle, and include both external cues (like molecular signals) and internal cues (like DNA damage).
Schemat cyklu komórkowego z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Punkt kontrolny G1 jest blisko końca fazy G1 (blisko przejścia między fazami G1 i S). Punkt kontrolny G2 jest blisko końca fazy G2 (blisko przejścia między fazami G2 a M). Punkt kontrolny wrzeciona podziałowego jest w środku fazy M, a dokładniej w przejściu między metafazą i anafazą.

Cancer

Cancer is a term that describes many different diseases caused by the same problem: uncontrolled cell growth.
Most cancers occur due to a series of mutations that make them divide more quickly, bypass checkpoints during cell division, and avoid apoptosis (programmed cell death).
Generally, mutations of two types of cell cycle regulators can promote the development of cancer:
  • Positive regulators, which normally promote cell growth, may become hyperactivated (oncogenic).
  • Negative regulators (tumor suppressors), which prevent the formation of tumors, may become inactivated.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Interphase is not part of mitosis. Although we often talk about interphase and mitosis together, interphase is technically not part of mitosis. However, both processes are part of the larger cell cycle, where interphase consists of the G1, S, and G2 stages of the cell cycle.
  • DNA replication occurs during interphase, not prophase. A common misconception is that DNA copies itself during prophase, but this is not true. In prophase, the DNA has already been copied while the cell was in interphase.
  • The chromosome number is the same in the daughter cells as it was in the parent cell. Because DNA is duplicated during interphase before the cell undergoes mitosis, the amount of DNA in the original parent cell and the daughter cells are exactly the same.
  • Both genetics, as well as external factors, can play a role in the development of cancer. Many types of cancer have a genetic component, so inheriting certain genes may make someone more likely to get these types of cancer. However, having these genes does not necessarily mean that cancer will develop, as factors such as lifestyle and environment also play a part.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.