Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wprowadzenie do obwodów i prawo Ohma

Prawo Ohma stwierdza, że różnica potencjałów na zaciskach opornika V = IR, gdzie I oznacza natężenie prądu płynącego przez opornik, a R jego opór. Korzystając z prawa Ohma, możemy obliczyć na przykład natężenie prądu płynącego w obwodzie, jeśli znamy różnicę potencjałów pomiędzy biegunami baterii i opór tego obwodu. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video