If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Związek pomiędzy wykresami prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu

Zadanie

Beata jedzie samochodem w kierunku na wschód, z prędkością 30ms, dostrzega czerwone światło na skrzyżowaniu przed sobą i hamuje aż do całkowitego zatrzymania. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność prędkość samochodu Beaty od czasu w układzie współrzędnych, w którym kierunek dodatni odpowiada kierunkowi wschodniemu.
Który z poniższych wykresów prawidłowo przedstawia przyspieszenie samochodu Beaty w zależności od czasu?
Wybierz 1 odpowiedź: