If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie przemieszczenia i przebytej odległości za pomocą wykresów położenia w funkcji czasu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Małe słoniątko biega wzdłuż brzegu rzeki po linii prostej, którą wybieramy jako oś układu współrzędnych, której kierunek dodatni skierowany jest w prawo. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie słoniątka względem tej osi w funkcji czasu.
Wykres położenia słoniątka względem osi układu współrzędnych (w metrach) na osi Y, w funkcji czasu (w sekundach) na osi X. Z wykresu wynika, że słoniątko poruszało się po linii prostej od chwili t, equals, 0, start text, space, s, end text do chwili t, equals, 24, start text, space, s, end text w trzech etapach.
Słoniątko znajdowało się w spoczynku w położeniu odpowiadającym 6, start text, m, end text od chwili t, equals, 0, start text, s, end text do chwili t, equals, 8, start text, s, end text. Następnie słoniątko przebiegło do położenia 15, start text, m, end text w chwili t, equals, 16, start text, s, end text, a następnie przebiegło do położenia 0, start text, m, end text w chwili t, equals, 24, start text, s, end text.
Ile wynosi przemieszczenie słoniątka od 0, start text, space, s, end text do 16, start text, space, s, end text?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Ile wynosi droga, jaką przebiegło słoniątko od 0, start text, space, s, end text do 16, start text, space, s, end text?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?