Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przypomnienie podstawowych wzorów w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przypomnij sobie, co warto wiedzieć na temat ruchu jednostajnie przyspieszonego. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TerminWyjaśnienie
Zmienna kinematycznaZmienna, skalar lub wektor, która opisuje ruch obiektu w zależności od czasu. Najczęściej spotykane zmienne kinematyczne to położenie x, przemieszczenie Δx , czas ruchu t, prędkość początkowa v0, prędkość końcowa v, przyspieszenie a.
Równania kinematykiRównania, opisujące zależność pomiędzy zmiennymi kinematycznymi. Szkolny program kinematyki ogranicza się zazwyczaj do opisu ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego.

Równania opisujące ruch jednostajnie przyspieszony

 1. v=v0+at
 2. x=x0+v0t+12at2
 3. v2=v02+2a(xx0)
 4. xx0=12(v0+v)t
Znaczenie poszczególnych zmiennych
 • Przez x0 oznaczamy najczęściej
 • Przez x oznaczamy najczęściej położenie, lub
 • Przez t oznaczamy najczęściej czas, lub
 • Przez v0 oznaczamy najczęściej prędkość początkową
 • Przez v oznaczamy najczęściej prędkość końcową, lub chwilową
 • Przez a oznaczamy najczęściej przyspieszenie
Ruch jednostajnie przyspieszony
 • Zakładamy, że przyspieszenie jest stałe przez cały okres trwania ruchu

Jak korzystać ze wzorów kinematycznych

Którego równania użyjesz, by rozwiązać dane zadanie?

W szkole często najważniejsze jest, żeby złapać wiatr w żagle na początku sprawdzianu. Prosty trick pozwoli Ci wyobrazić sobie, jak wygląda wzór, który trzeba zastosować. Po prostu, sprawdź które zmienne nie są podane w treści zadania, a jednocześnie nie znajdują się w poleceniu, jako niewiadome do obliczenia.
Na przykład, przyjrzyjmy się wzorowi v=v0+at. Ten wzór wiąże ze sobą cztery wielkości: v, v0, a i t. Jeśli znamy wartości trzech z nich, możemy wykorzystać ten wzór, aby obliczyć czwartą. Ciekawą własnością opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego jest to, że w każdym ze wzorów, które poznaliśmy, występują cztery z pięciu możliwych zmiennych kinematycznych, a jednej zawsze brakuje.

Które zmienne w zadaniu są znane?

Często zdarza się, że ważna informacja nie jest podana w postaci liczby, a zasugerowana w postaci umownych stwierdzeń. Na przykład, " spoczywa" oznacza, że v0=0. Zwrot, że coś zostało "upuszczone" także często oznacza, że v0=0, a "zatrzymuje się" znaczy, że prędkość końcowa v=0.
Wartość przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi uważana jest za znaną stałą fizyczną, g=9,8ms2, której nie trzeba podawać w treści zadania.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

 1. Często nie pamiętamy o tym, że niektóre zmienne kinematyczne są wektorami, a więc ich współrzędne w danym układzie współrzędnych mogą być ujemne. Na przykład, w układzie współrzędnych w którym kierunek dodatni skierowany jest pionowo do góry, przyspieszenie grawitacyjne ma wartość ujemną: ag=9.81ms2. Zły znak jest bardzo częstym błędem, więc zawsze upewnij się, który zwrot zdefiniowany jest jako kierunek dodatni!
 2. Często zapominamy, że zmienne kinematyczne, które wstawiamy do równań kinematycznych muszą być spójne z przedziałem czasowym, o który chodzi. Innymi słowy, prędkość początkowa v0 i położenie początkowe musi być prędkością obiektu i jego położeniem w chwili rozpoczęcia przedziału czasu t. Podobnie prędkość końcowa v i położenie końcowe są określane dla końca przedziału czasu t
 3. Równanie, x=x0+v0t+12at2,może wymagać rozwiązania
  .

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj filmy Analiza ruchu jednostajnie przyspieszonego oraz Długość startu Airbusa A380.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy dobrze rozumiesz te pojęcia i osiągnąć poziom eksperta (lub ekspertki), zajrzyj do ćwiczeń Którego równania użyjesz, aby rozwiązać do zadanie oraz Dane liczbowe w zadaniach z kinematyki.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.