If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Którego równania użyjesz, by rozwiązać to zadanie?

Zadanie

Z dachu budynku o wysokości 80m upuszczono arbuz. Mamy obliczyć prędkość arbuza w czasie 1,35s od chwili rozpoczęcia spadania przy założeniu, że do tego czasu arbuz nie spadł jeszcze na ziemię.
Które z poniższych wyrażeń wybierzesz, aby obliczyć prędkość arbuza?
Załóż, że w układzie współrzędnych kierunek dodatni odpowiada kierunkowi pionowemu do góry i że opór powietrza można zaniedbać.
Wybierz 1 odpowiedź: