If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie przesunięcia na podstawie wykresów prędkości w zależności od czasu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Orzeł leci wzdłuż linii prostej, którą wybieramy jako oś układu współrzędnych. Prędkość orła v w funkcji czasu t przedstawiono na poniższym rysunku w taki sposób, że wartości dodatnie odpowiadają kierunkowi w prawo.
Układ współrzędnych kartezjańskich, w którym oś pionową oznaczono jako "v (m/s)" a oś poziomą jako "t (s)". Wykres zależności v od t zaznaczono na niebiesko. Wykres rozpoczyna się odcinkiem łączącym punkty (0,-2) i (3,4), który łączy się z odcinkiem łączącym punkty (3,4) i (4,4).
Ile wynosi przemieszczenie Δx orła od t=1,0s do 4.0s?
Odpowiedź podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m