If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Analyzing energy for a simple harmonic oscillator from data tables

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A block attached to an ideal spring oscillates without friction on a horizontal table. A student makes the following measurements on the block:
Spring constant85, comma, 0, start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, m, end text, end fraction
Mass1, comma, 00, start text, k, g, end text
Amplitude0, point, 420, start text, m, end text
Maximum speed3, point, 87, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Average speed1, point, 70, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
What is the maximum kinetic energy of the block?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?