Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Angular acceleration and angular second law

Zadanie

A solid rod can rotate without friction around point O when forces are applied.
Which combination of forces causes the greatest angular acceleration?
Assume the rod is divided into 4 equal parts as shown.
Wybierz 1 odpowiedź: