If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tarcie statyczne i tarcie kinematyczne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Do pudła o masie 7,0kg stojącego na płaskim, poziomym blacie stołu przyłożono poziomą siłę Fp o wartości 30N. Współczynnik tarcia statycznego pomiędzy powierzchnią stołu a masą wynosi μs=0,40, a współczynnik tarcia kinetycznego jest równy μk=0,10.
Oszacuj przyspieszenie masy m pod wpływem działania siły Fp.
Odpowiedź (jeśli jest różna od zera) zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
Wybierz 1 odpowiedź: