Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości o wykresach zmiennych kinematycznych opisujących rzut ukośny

Przypomnienie wiadomości na temat rzutu ukośnego, w tym o wykresach zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Podstawowe pojęcia

TerminWyjaśnienie
PociskW zadaniach o rzucie ukośnym umowne określenie przedmiotu, który został wyrzucony, wystrzelony lub upuszczony i który porusza się w powietrzu pod wpływem siły ciężkości.
Tor, albo trajektoriaKrzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszający się pocisk. W przypadku rzutu ukośnego tor lotu leży w jednej płaszczyźnie i ma kształt paraboli.
Ruch pociskuRuch przedmiotu w powietrzu. W zadaniach o rzucie ukośnym regułą jest zaniedbywanie wpływu oporu powietrza, tak że ruch odbywa się tylko pod wpływem siły grawitacji.

Analiza ruchu pocisku za pomocą wykresów

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  1. Pamiętaj: jeśli opór powietrza można pominąć, ruch w kierunku poziomym nie ma wpływu na ruch w kierunku pionowych i na odwrót. Położenie pocisku względem osi poziomej, jego prędkość pozioma i poziome przyspieszenie nie ma wpływu na położenie względem osi pionowej i jego pionową prędkość i przyspieszenie. Jedyne co wiąże te wielkości to czas t.
  2. Łatwo zapomnieć że ruch w kierunku poziomym odbywa się ze stałą prędkością (to znaczy, że pozioma składowa wektora przyspieszenia wynosi zero!), a ruch w kierunku pionowym jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. To znaczy że składowe początkowa i końcowa prędkości w kierunku poziomym będą sobie równe, a składowe początkowa i końcowa prędkości w kierunku pionowym będą się różnić z powodu przyspieszenia grawitacyjnego.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć to zagadnienie, proponujemy Ci ten film: Wykresy ruchu w dwóch wymiarach.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie pojęć opisanych w tym artykule i osiągnąć w tym zakresie poziom eksperta, rozwiąż ćwiczenie Wykresy prędkości, przyspieszenia i przesunięcia w przypadku rzutu poziomego oraz ćwiczenie Ruch w 2 wymiarach. Wektory, charakteryzujące ruch i tor ruchu.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.