Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań kinematycznych opisujących rzut poziomy

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A volcano erupts, and a chunk of hot magma is launched horizontally with a speed of 208ms from a height of 94m. We can ignore air resistance.
What is the magma's horizontal displacement from the launch to when it hits the ground?
Round your answer to three significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m