If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rzut ukośny pod różnymi kątami

Zadanie

Piłkę rzucono pod kątem do góry, tak jak na rysunku.
Gruba, czarna pozioma kreska przedstawia poziom ziemi. Po lewej stronie na ziemi leży niewielka szara piłka. Szara linia przerywana wznosi się, a następnie opada, od szarej piłki w lewym dolnym rogu do powierzchni ziemi w prawym dolnym rogu, gdzie kończy się strzałką. Po lewej stronie na łuku linii przerywanej znajduje się czarny punkt oznaczony jako P.
Zakładając że opór powietrza można pominąć, jak zmienia się składowa pozioma prędkości piłki w chwili, gdy znajduje się ona w punkcie P?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?