If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Identifying centripetal forces

Zadanie

Samochodzik-zabawka jedzie po torze w kształcie pionowej pętli, tak jak na rysunku. Samochodzik cały czas dotyka toru. Siłę tarcia i siłę oporu powietrza można zaniedbać.
Który z poniższych rysunków prawidłowo przedstawia siły działające na samochodzik w chwili, gdy znajduje w pozycji przedstawionej na rysunku?
Wybierz 1 odpowiedź: