Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Związek pomiędzy mocą i energią

Zadanie

W czasie, gdy Sandra wchodziła po drabinie, jej mięśnie pracowały ze średnią mocą PS. Bartek wszedł na tę samą drabinę. Jego mieśnie pracowały z dwa razy większą mocą przez dwa razy dłuższy czas.
Porównaj pracę wykonaną przez mięśnie Bartka, ΔWB i pracę wykonaną przez mięśnie Sandry, ΔES.
Wybierz 1 odpowiedź: