Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Prąd i napięcie w obwodzie złożonym z baterii i oporników - proste obwody

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

W obwodzie przedstawionym na poniższym schemacie dwa oporniki, R1=48 Ω i R2=12 Ω, połączono równolegle i podłączono do baterii o sile elektromotorycznej Vbat=24 V.
Oblicz natężenie prądu I1 płynącego przez opornik R1=48 Ω.
I1=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
A