If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja doświadczeń, potwierdzających dyskretny charakter ładunku elektrycznego

Zadanie

Grupa naukowców testuje nową aparaturę, badając rozkład liczby zarejestrowanych cząstek elementarnych w zależności od ich ładunku, wyrażonego przez ładunek elementarny e, o wartości równej wartości bezwzględnej ładunku elektronu.
Czy wyniki pomiarów wskazują, że aparatura działa poprawnie? Odpowiedź uzasadnij.
Wybierz 1 odpowiedź: