If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosowanie prawa Gaussa I

Zadanie

Wartość natężenia pola elektrycznego w odległości 1,5 m od nieskończonej, jednorodnie naładowanej płaszczyzny równa się |E|=105 NC1, a wektor natężenia jest prostopadły do płaszczyzny i zwrócony jest do tej płaszczyzny.
Oblicz powierzchniową gęstość ładunku σ, znajdującego się na tej płaszczyźnie.
σ=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
106 Cm2