If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Optyka geometryczna i przyrządy optyczne

In these videos and articles, you'll learn how to determine the angle of reflected light and the definition of specular and diffuse reflection.
In these videos and articles, you'll learn how curved spherical mirrors create images. The definitions of real and virtual images will be discussed. You'll also learn how to use the mirror equation to determine the image distance, magnification, image height, and object height when dealing with curved mirrors. The sign convention for positive and negative image distance, object distance, and focal length will be discussed.
Być może widziałeś, jak słomka do napojów zanurzona w szklance wody wydaje się wyginać na granicy powietrza i wody. To nie słomka się wygina, to światło. W tym rozdziale zbadamy ugięcie lub "załamanie" światła na granicy dwóch ośrodków. Zobaczymy, kiedy to się dzieje, dlaczego tak się dzieje i poznamy prawo fizyki, zwane "prawem Snella", które tym rządzi.
Why does a prism split white light into 7 colours? In this section, we will answer this question and also explore prisms in detail.
W tym rozdziale opowiemy Ci o zjawiskach załamania, rozszczepienia i rozproszenia światła, które można zaobserwować w przyrodzie.

Ucz się sam(a)!

  • W tej chwili w tej lekcji nie ma jeszcze filmów ani artykułów.

ĆWICZENIE

O tym dziale

Light waves can be bent and reflected to form new and sometimes altered images. Understanding how light rays can be manipulated allows us to create better contact lenses, fiber optic cables, and high powered telescopes. In this unit, let's learn about reflection, refraction, defects in the human eye and the lenses we use to correct them, and optical instruments such as the microscope and telescope.