If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zwierciadła wklęsłe i wypukłe

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Przedmiot umieszczono w odległości 10 cm przed zwierciadłem kulistym wypukłym. Wysokość obrazu jest równa trzem piątym wysokości przedmiotu.
Oblicz współrzędną f ogniska pozornego zwierciadła.
Wskazówka: obliczenia wykonaj w kartezjańskim układzie współrzędnych zgodnym z konwencją znakową dla zwierciadeł.
Zauważ, że obraz w zwierciadle wypukłym jest zawsze pozorny i prosty.
f=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
cm