If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przebieg promieni świetlnych w zwierciadłach

Zadanie

Promień światła pada na zwierciadło sferyczne w punkcie P tak, jak na rysunku.
Na którym rysunku prawidłowo przedstawiono bieg odbitego promienia?
Uwaga: na poniższych rysunkach gładka, równa linia oznacza powierzchnię odbijającą lustra, a linia z kropkami symbolizuje tylną stronę lustra.
Wybierz 1 odpowiedź: