If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równanie zwierciadła - konwencja znakowa

Zadanie

Inżynier, pracujący przy budowie teleskopu, kontroluje jakość wykonania zwierciadła głównego. W zwierciadle wklęsłym powstał pozorny, prosty i pomniejszony obraz inżyniera stojącego w pobliżu zwierciadła tak, jak na poniższym rysunku.
Na powyższym rysunku przedmiot oznaczono przez O, a jego obraz przez I.
Wybierz właściwy, zgodny z konwencją, znak wielkości zapisanych w poniższej tabeli.
(+)
()
Współrzędna x obrazu
Współrzędna x ogniska 
Współrzędna y wierzchołka przedmiotu