If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równanie zwierciadła

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono doświadczenie, w którym w zwierciadle sferycznym wypukłym powstał obraz start text, I, end text pewnego przedmiotu.
Wykorzystaj równanie zwierciadła do obliczenia współrzędnej przedmiotu względem osi optycznej zwierciadła.
Zorientuj oś tak, aby punkt 0 znajdował się w wierzchołku zwierciadła, a zwrot był zgodny ze zwrotem promieni padających na zwierciadło.
x, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?