If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powiększenie obrazu w zwierciadle

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono zwierciadło sferyczne wklęsłe, przed którym ustawiono przedmiot start text, O, end text o wysokości 3, comma, 0, space, start text, c, m, end text. W zwierciadle powstaje obraz start text, I, end text przedmiotu.
Oblicz współrzędną y wierzchołka obrazu h, start subscript, start text, I, end text, end subscript.
Wskazówka: obliczenia wykonaj w kartezjańskim układzie współrzędnych zgodnym z konwencją znakową dla zwierciadeł.
h, start subscript, start text, I, end text, end subscript, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, c, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?