If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powiększenie obrazu w zwierciadle

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono zwierciadło sferyczne wklęsłe, przed którym ustawiono przedmiot O o wysokości 3,0 cm. W zwierciadle powstaje obraz I przedmiotu.
Oblicz współrzędną y wierzchołka obrazu hI.
Wskazówka: obliczenia wykonaj w kartezjańskim układzie współrzędnych zgodnym z konwencją znakową dla zwierciadeł.
hI=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
cm