If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Bezwzględny współczynnik załamania ośrodka i prędkość światła w ośrodku

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Dla światła o pewnej barwie współczynnik załamania ciałka szklistego, galaretowatej substancji wypełniającej tylną część gałki ocznej, względem soczewki oka, nCszS=0,93. Prędkość światła o tej barwie w ośrodku, z którego zbudowana jest soczewka, vS=2,14108 ms.
Oblicz vCsz, prędkość rozchodzenia się światła o tej długości fali w ciałku szklistym ludzkiego oka
Wybierz 1 odpowiedź: