Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Powstawanie obrazu w soczewkach skupiających i rozpraszających

Zadanie

Przedmiot umieszczono w odległości 7,0 cm od optycznego środka soczewki skupiającej, której ogniskowa równa się 3,5 cm.
Które z poniższych stwierdzeń na temat obrazu przedmiotu są prawdziwe?
Odpowiedz na to pytanie, rysując przebieg promieni w soczewce.
Wybierz 2 odpowiedzi: