If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Eksperyment z podwójną szczeliną: szerokości prążków (jedna długość fali)

Zadanie

A double-slit experiment is setup with two slits 0.8 mm apart and the screen placed 70 cm from the plane of the slits.
When monochromatic light is shone on the slits, it's seen that the tenth bright fringe is 5.6 mm from the central bright fringe.
What is the wavelength of the light?
Note: Input answer in units of nm.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
nm