If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole magnetyczne pętli, w której płynie prąd

Zadanie

Zosia bada pole magnetyczne od pętli w kształcie okręgu, takiej, jak na poniższym rysunku
Korzystając z małego kompasu, Zosia wyznaczyła kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego w pobliżu środka pętli.
Wskaż rysunek, na którym Zosia naszkicowała linie sił zgodnie z wynikami swoich pomiarów.
Wybierz 1 odpowiedź: