If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kierunek linii sił pola magnetycznego

Zadanie

Na rysunku poniżej przedstawiono magnes sztabkowy. Biegun północny (N) oznaczono kolorem czerwonym, a biegun południowy (S) oznaczono kolorem niebieskim.
Wybierz rysunek, na którym prawidłowo przedstawiono linie sił pola magnetycznego wewnątrz magnesu?
Wybierz 1 odpowiedź: