If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reguła śruby prawoskrętnej/reguła kciuka prawej dłoni

Zadanie

Przez dług, prostoliniowy przewodnik płynie prąd. Kierunek prądu wskazuje wschód.
W jakim kierunku skierowane jest pole magnetyczne w punktach leżących powyżej i poniżej tego przewodnika?
Wskazówka:
Wybierz 1 odpowiedź: