If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Względny i bezwzględny współczynnik załamania

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wiedząc, że:
  • Współczynnik załamania dwutlenku tytanu względem etanolu, n, start subscript, start text, T, E, end text, end subscript, equals, 1, comma, 86.
  • Współczynnik załamania germanu względem dwutlenku tytanu, n, start subscript, start text, G, T, end text, end subscript, equals, 1, comma, 54.
Oblicz n, start subscript, start text, G, E, end text, end subscript, współczynnik załamania germanu względem etanolu.
Odpowiedź podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
n, start subscript, start text, G, E, end text, end subscript, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?