If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zwierciadła wklęsłe i wypukłe

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Przedmiot umieszczono w odległości 10, space, start text, c, m, end text przed zwierciadłem kulistym wypukłym. Wysokość obrazu jest równa trzem piątym wysokości przedmiotu.
Oblicz współrzędną f ogniska pozornego zwierciadła.
Wskazówka: obliczenia wykonaj w kartezjańskim układzie współrzędnych zgodnym z konwencją znakową dla zwierciadeł.
Zauważ, że obraz w zwierciadle wypukłym jest zawsze pozorny i prosty.
f, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, c, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?