If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prąd stały

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Ania bada pewien obwód elektryczny, w którym zamontowano żarówkę i źródło siły elektromotorycznej.
Ania stwierdziła, że w ciągu czasu t, equals, 4, comma, 0, space, start text, s, end text przez żarówkę przepłynął, od punktu start box, start text, Q, end text, end box do punktu start box, start text, P, end text, end box stały w czasie strumień elektronów o całkowitym ładunku równym do do wartości bezwzględnej q, equals, 8, comma, 0, space, start text, C, end text..
Oblicz natężenie prądu I który płynął przez żarówkę.
start box, start text, P, end text, end boxright arrowstart box, start text, Q, end text, end box
start box, start text, Q, end text, end boxright arrowstart box, start text, P, end text, end box
Kierunek przepływu prądu I:
Natężenie prądu I, equals wynosiło
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, A, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?