If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opór i opór właściwy

Zadanie

Marek zmierzył parametry dwóch oporników, X i Y, wykonanych z takiego samego materiału. Oporniki mają kształt walca, tak jak na poniższym rysunku.
Marek zapisał posiadane informacje w poniższej tabeli
Kolumna 1Kolumna 2
Pole powierzchni podstawy A4 mm24 mm2
Opór właściwy ρ5107 Ωm5107 Ωm
Opór R24 Ω10 Ω
Marek zapomniał zapisać, która kolumna tabeli odnosi się do którego opornika. Pomóż Markowi ustalić, w której kolumnie tabeli znajdują się pomiary dotyczące opornika X?
Wybierz 1 odpowiedź: