If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Oporniki połączone równolegle lub szeregowo

Zadanie

Zosia eksperymentuje z obwodami elektrycznymi i bada ich własności.
Jeden ze zbudowanych przez nią obwodów składa się z dwóch oporników połączonych przewodami z baterią. Zosia zmierzyła, że spadek napięcia na obu opornikach jest taki sam, a prądy płynące przez nie są różne.
Które z poniższych stwierdzeń na temat tego sposobu łączenia oporników jest prawdziwe?
Wybierz 1 odpowiedź: