Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Oporniki połączone równolegle

O opornikach połączonych w ten sposób, że ich końcówki po obu stronach połączone są do tych samych węzłów mówimy, że są połączone równolegle. Opór zastępczy układu oporników połączonych równolegle ma wartość mniejszą od wartości najmniejszego oporu wchodzącego w skład tego układu. Stworzone przez: Willy McAllister .

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video