If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prąd i napięcie w obwodzie złożonym z baterii i oporników - obwody złożone

Zadanie

W obwodzie przedstawionym na poniższym schemacie, oporniki R1, R2, R3 i R4 połączono z baterią o sile elektromotorycznej V=5 V.
R1R2R3R4
3 Ω12 Ω8 Ω2 Ω
Oblicz spadek potencjału V4 na oporniku R4.
V4=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
V