If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reguła lewej ręki

Zadanie

Przez prostoliniowy przewodnik płynie prąd o natężeniu I. Przewodnik umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B, zorientowanej w lewo tak, jak na rysunku.
Siła elektrodynamiczna F, działająca na przewodnik, jest skierowana do dołu.
Wskaż rysunek, który prawidłowo ilustruje kierunek, w jakim płynie prąd I.
Oznaczenia: = zwrot za ekran komputera, = zwrot przed ekran komputera.
Wybierz 1 odpowiedź: