If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reguła łańcuchowa, czyli wzór na pochodną funkcji złożonej

Wzór na pochodną funkcji złożonej stanowi, że pochodna *złożenia* f(g(x)) wynosi f'(g(x))⋅g'(x). Na przykład, sin(x²) jest funkcją złożoną, którą można przedstawić w postaci f(g(x)) dlaf(x)=sin(x) i g(x)=x². Wzór na pochodną funkcji złożonej pozwoli nam obliczyć pochodną sin(x²) za pomocą pochodnych sin(x) oraz x². Wzór ten zwany jest czasem "regułą łańcuchową". Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

  • Awatar male robot johnny style dla użytkownika Mazur πiotr
    Dlaczego we wzorze wyprowadzonym w , wyznaczamy pochodną funkcji "f" po argumencie "g", czyli f(g(x)). Natomiast we wzorze wyprowadzonym w , wyznaczamy pochodną funkcji "h" po argumencie "g", czyli dh/dg.
    Inaczej mówiąc: czy ten wzór nie powinien wyglądać w ten sposób: dh/dx = df/dg * dg/dx? Zamieniłem dh/dg na df/dg.
    (1 głos)
    Awatar Default Khan Academy avatar dla użytkownika
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video