If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Period and frequency of simple pendulums

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wahadło matematyczne o masie 0,10kg wprawiono na Ziemi w małe drgania z okresem 0,63s.
Ile wynosi długość tego wahadła? W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia grawitacyjnego g=9,8 metra na sekundę do kwadratu.
Wynik zaokrąglij do dwóch liczb znaczących.
Długość tego wahadła wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m.