If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powtórzenie wiadomości o falach

Przypomnij sobie najważniejsze wiadomości i pojęcia związane z opisem fal podłużnych i poprzecznych: długość fali, grzbiet i dolina fali, amplituda, itd. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji Akamai.

Pojęcia kluczowe

Pojęcie (symbol)Znaczenie
Długość fali (λ)Odległość między sąsiadującymi maksimami lub minimami fali.
Fala periodycznaFala, która się powtarza w przestrzeni i w czasie. Zwana także falą ciągłą.
GrzbietNajwyższy punkt w fali poprzecznej.
DolinaNajniższy punkt w fali poprzecznej.
RozrzedzeniePunkt, w którym cząsteczki ośrodka są od siebie najbardziej oddalone dla fal podłużnych.
SkupieniePunkt, w którym cząsteczki ośrodka są od siebie najmniej oddalone dla fal podłużnych.

Równania

RównanieSymboleZnaczenie
λ=vfλ to długość fali, v to prędkość fali, a f to częstotliwość.Długość fali to prędkość fali podzielona przez częstotliwość.

Jak zidentyfikować wielkości falowe

Fale poprzeczne

W falach poprzecznych cząsteczki ośrodka drgają prostopadle do kierunku, w jakim porusza się fala, tak, jak to przedstawiono na Rysunku 1 poniżej.
Rysunek 1: Wielkości opisujące falę poprzeczną.

Fale podłużne

Fale podłużne powstają kiedy cząsteczki ośrodka drgają tam i z powrotem w tym samym kierunku, w jakim porusza się fala. Falę można sobie zobrazować jako skupienia i rozrzedzenia poruszające się wzdłuż ośrodka. Długość fali to odległość między dwoma sąsiadującymi skupieniami.
Rysunek 2: Wielkości opisujące falę podłużną.

Jak zrozumieć równanie prędkości fali

Prędkość v fali jest stała dla danego niezmiennego ośrodka, więc częstotliwość i długość fali są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Równanie na prędkość fali nie jest czymś nowym, to po prostu inny sposób na zapisanie równania
v=Δxt
które można przekształcić i uzyskać
Δx=vt
Długość fali λ to dystans jaki pokonuje grzbiet (lub dolina) fali w ciągu jednego okresu T. Okres możemy przedstawić też za pomocą częstotliwości f. Dokonajmy tych podstawień:
λ=vTλ=vf

Jak fale przenoszą energię

Fale przenoszą energię za pomocą ośrodka. Każde przemieszczenie fali napotyka na opór, który jest bezpośrednio proporcjonalny do siły powrotu. Praca potrzebna do wytworzenia fali o dużej amplitudzie wymaga zarówno dużych sił i przemieszczeń, które prowadzą do zwiększenia energii fal.
Zatem, energia transportowana przez falę zwiększa się wraz z amplitudą fali.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

Czasami ludzie zapominają, że jedynym sposobem zmiany prędkości fal jest zmiana właściwości ośrodka, w którym porusza się fala. Na przykład fale w strunie poruszają się szybciej, jeśli zwiększysz napięcie struny. Dźwięk porusza się szybciej, jeśli podniesiesz temperaturę powietrza. Zmiana częstotliwości lub amplitudy fal nie zmieni prędkości fali , ponieważ nie są to zmiany właściwości ośrodka.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz poznać bardziej szczegółowe wyjaśnienia własności fal, obejrzyj film o właściwościach fal okresowych.
Aby sprawdzić i ugruntować swoją wiedzę, zajrzyj do tych ćwiczeń:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.