If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prędkość rozchodzenia się, częstotliwość i długość fali

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Prędkość rozchodzenia się fali o długości λ=0,5m wynosi v=2ms.
Ile wynosi częstotliwość tej fali?
Odpowiedź zaokrąglij do jednej cyfry znaczącej.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Hz