If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prędkość rozchodzenia się, częstotliwość i długość fali

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Prędkość rozchodzenia się fali o długości lambda, equals, 0, comma, 5, start text, m, end text wynosi v, equals, 2, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
Ile wynosi częstotliwość tej fali?
Odpowiedź zaokrąglij do jednej cyfry znaczącej.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, H, z, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?