If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Fale poprzeczne i podłużne

Zadanie

Na poniższym rysunku naszkicowano falę poprzeczną rozchodzącą się w jednorodnym ośrodku. Linia przerywana oznacza położenie równowagi ośrodka.
Jaką interpretację ma strzałka zaznaczona na tym rysunku?
Kierunek pionowo do góry oznacza dodatnie przesunięcie ośrodka, w stosunku do stanu równowagi.
Wybierz 1 odpowiedź: