Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 3: Podstawowe umiejętności matematyczne, konieczne w nauce fizyki

O tym dziale

Physics is built on top of maths and requires a good understanding of it. Let's refresh our fundamental math concepts that will be used often in our physics course.

Naucz się o bardzo ważnej stałej w matematyce, która ma ogromne znaczenie związane z potęgami i logarytmami - stałej e.
Naucz się, jak przy użyciu algebry stosunki trygonometryczne mogą być rozszerzone do wszystkich liczb rzeczywistych. Zacznij rozwiązywać proste zadania wykorzystując tę nową definicję funkcji trygonometrycznych.
Naucz się, jak wyglądają wykresy y=sin(θ), y=cos(θ) i y=tan(θ), używając ich definicji wykorzystujących okrąg jednostkowy.
Naucz się o bardzo użytecznych tożsamościach trygonometrycznych, które wynikają z różnych własności definicji wykorzystujących okrąg jednostkowy.
Naucz się o częściach funkcji, które mają określone graficzne przestawienia: przedziały, w których funkcja jest zawsze dodatnia lub zawsze ujemna i przedziałach, w których funkcja jest zawsze rosnąca, lub zawsze malejąca.