If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat rzutu poziomego

Review the key concepts, equations, and skills for analyzing horizontally launched projectiles, including how to solve motion problems in two-dimensions using  the kinematic formulas.

Pojęcia kluczowe

TerminZnaczenie
ZasięgMierzona w poziomie odległość, którą pokonuje obiekt przed upadkiem na ziemię.

Równania

O, jak fajnie, tym razem nie będzie żadnych nowych równań! Rzut poziomy opisują równania, które znamy już z ruchu w jednym wymiarze, wzdłuż prostej, z tym że teraz mamy po jednym zestawie zmiennych i spełnianych przez nie równań w pionie i w poziomie.

Upraszczanie opisu ruchu w kierunku poziomym

Ruch w kierunku poziomym odbywa się z przyspieszeniem ax równym zero, ponieważ siła przyciągania grawitacyjnego nie działa w kierunku poziomym. A zatem, ruch w poziomie jest po prostu ruchem jednostajnym:
x=x0+vxtvx=vx0

Kilka uwag na temat rozwiązywania zadań o ruchu w dwóch wymiarach

  1. Zrób listę zmiennych, ktorych wartości podano w zadaniu i zmiennych niewiadomych. Zauważ: jedyną zmienną występującą jednocześnie w opisach ruchu w poziomie i w pionie jest czas t.
  2. Rozłóż ruch na ruch w kierunku poziomym, równoległym do osi X i pionowym, równoległym do osi Y. Obie te składowe są od siebie niezależne.
  3. Wyznacz niewiadome, korzystając z równań ruchu w obu kierunkach — w pionie i w poziomie Postępuj dokładnie tak samo, jak w przypadku ruchu w jednym wymiarze, wzdłuż prostej.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  1. Czasem ktoś ma kłpoty ze zrozumieniem, że w tym przypadku (rzut poziomy) ruch w kierunku osi X i ruch w kierunku osi Y są od siebie niezależne. Cokolwiek by się nie działo w ruchu obiektu równolegle do osi X, nie ma żadnego wpływu na ruch równolegle do osi Y i na odwrót.
  2. Upewnij się, jak zorientowane są osie układu współrzędnych i ile w takim razie wynosi pionowa składowa przyspieszenia grawitacyjnego g. Jeśli układ współrzędnych wybrano w ten sposób, że oś Y zorientowana jest pionowo do góry, ay będzie równe 9,8ms2, ponieważ przyspieszenie grawitacyjne skierowane jest pionowo w dół, czyli przy tej orientacji osi Y, w kierunku jej ujemnych wartości.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć to zagadnienie, proponujemy Ci ten film: Ruch w dwóch wymiarach: rzut poziomy.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie pojęcia wektorów i dodawania i odejmowania wektorów, zajrzyj do tego ćwiczenia o rozwiązywaniu równań kinematycznych opisujących rzut poziomy.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.