If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań kinematycznych opisujących rzut poziomy

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A volcano erupts, and a chunk of hot magma is launched horizontally with a speed of 208, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction from a height of 94, start text, m, end text. We can ignore air resistance.
Po lewej stronie widzimy wybuchający wulkan. Narysowana szarą kreską strzała zaczyna się od dużej, czerwonej kropki na krawędzi krateru i kieruje się łukiem w prawo w dół w kierunku ziemi.
W lewym rogu ekranu schematycznie zaznaczono układ współrzędnych kartezjańskich. Oś pionowa skierowana jest w górę i oznaczona "+y". Oś pionowa skierowana jest w prawo i oznaczona "+x".
What is the magma's horizontal displacement from the launch to when it hits the ground?
Round your answer to three significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?