Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 7: Podstawowe umiejętności konieczne w nauce fizyki - wektory

O tym dziale

Vectors will be our friend for undersatnding motion happing in more than one dimension. Learn what vectors are and how they can be used to model real-world situations. Perform various operations with vectors like adding, subtracting, scaling, conversion between rectangular to polar coordinates, etc.